Фізико-механічні випробування матеріалів і виробів.

Металографічні дослідження зразків на мікроструктуру і макроструктуру металографія зразків.

 

Наші послуги з проведення фізико-механічних випробувань і металографічних досліджень дадуть можливість отримати реальні дані, що забезпечують відповідність ваших продуктів специфікаціям, нормативним вимогам і стандартам якості.

Механічні випробування - Випробування на вплив механічних чинників.

ТОВ "Учбово-технічний центр" виконує роботи по контролю якості об'єктів піднаглядних ДЕРЖПРАЦІ України.

Універсальною розривною машиною Р-50 тонн на розтяг, стиск і вигин із зусиллям розриву до 50 тонн.

Контроль якості виконується як неруйнівними методами, які не зачіпають фізичних властивостей випробовуваних об'єктів, так і руйнівними методами, при виконанні яких випробовуваний зразок піддається механічного руйнування.

 

Лабораторія оснащена повіреним і каліброваним випробувальним обладнанням,

 

Кваліфіковані фахівці, що мають досвід дослідницьких робіт в області стандартизованих експериментальних досліджень.

 

Перелік фізико-механічних послуг, що надаються лабораторією контролю і випробувань ТОВ «Учбово-технічний центр»:

 

• випробування твердості по Роквел, Бринелю.

 

• випробування на розтягування з визначенням межі текучості, межі міцності, відносного подовження, відносного звуження σ0,2, σв, δ, Ψ при нормальних і підвищених температурах;

 

випробування ударної в'язкості (ударного вигину) при зниженій і кімнатній температурах;

 

• випробування на стискання,

 

• визначення кордону витривалості;

 

металлографические випробування металографія мікроструктури 500х і макроструктури 100х;

 

• випробування на статичний розтяг, сплющення зварних з'єднань із сталевих труб;

 

випробування зварних з'єднань з поліетиленових труб на розтяг, сплющення, на відрив

 

Для виготовлення стандартних зразків в лабораторії працює токарний цех по металообробці.

 

Ціни на наші послуги уточнюйте за телефонами, вказаними в контактах.

  

Головний інженер ТОВ "УТЦ" Віталій Федорович,

 МТС моб. 0509961688,

 Київстар моб. 0673677709.

   

Випробування на удар маятниковим копром

з потенційною енергією удару до 300 Дж.

 

Випробування на ударний вигин по Шарпі - випробування, при яких призматичний зразок, що лежить на двох опорах, піддається удару маятникового копра, причому лінія удару знаходиться посередині між опорами і безпосередньо навпроти надрізу у зразків з надрізом.

Існує 20 типорозмірів зразків з концентраторами напружень у вигляді U– чи V–подібного надрізу, а для особливо жорстких умов випробування — втомної тріщини (Т) на дні V–надрізу. Якщо для випробувань на удар використовуються нестандартні зразки, то варто попередньо провести порівняльні дослідження стандартних і нестандартних зразків для отримання масштабних коефіцієнтів.

Основним зразком є стержень квадратного перерізу 10 × 10 мм2 і довжиною 55 мм з надрізом (концентратором) посередині, який робиться шліфувальним кругом товщиною 2 мм і радіусом заокруглення 1 мм.

 

Ціни на наші послуги уточнюйте за телефонами, вказаними в контактах.

  

Головний інженер ТОВ "УТЦ" Віталій Федорович,

 МТС моб. 0509961688,

 Київстар моб. 0673677709. 

 

 

Перечень действующих НД 2019 г. взамен отмененных

 

1. ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (EN 10002-1:2001, IDT)

 

 http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=60342

 

2. ГОСТ 25.503-97 Розрахунки і випробування на міцність. Методи механічних

 

випробувань металів. Метод випробування на стиск

 

 http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=72115

 

3. ДСТУ ISO 5817:2016 Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів (ISO 5817:2014, IDT)

 

 http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65291

 

4. ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з`єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з`єднань (EN 12517:1998, IDТ)

 

 http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75813

 

5. ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (СТ СЭВ 2837-81)

 

 http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=69751

 

6. СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005 Ультразвуковой контроль сварных соединений элементов котлов, трубопроводов и сосудов (рус)

 

 http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=61602

 

7. ДСТУ EN 13480-5:2018 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 5. Контроль и испытания (EN 13480-5:2017, IDT)

 

 http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=79919

 

8. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

 

 http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=4062

 

9. ДСТУ ISO 15607:2008 Технические условия и аттестация технологии сварки металлических материалов. Общие правила (ISO 15607:2003, IDT)

 

 http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=68812

 

10. ДСТУ ISO 9016:2008 Испытания сварных соединений металлических материалов разрушающие. Испытания на ударный изгиб. Расположение образца для испытаний, надреза на образцах, протокол испытаний (ISO 9016:2001, IDТ)

 

 http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=60922

 

- отменен СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции - отменен

 

- отменен СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции - отменен

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбово-технічний центр» (лабораторія контролю і випробувань) під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки при технічних випробуваннях та дослідженнях (КВЕД-2010: 71.20), а саме:

випробування (гідравлічні (із застосуванням води або інших рідин), пневматичні (із застосуванням повітря або інертних газів); неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VТ), ультразвуковий (UТ), магнітопорошковий (МТ), капілярний (РТ), радіографічний (RT); руйнівний контроль: механічні випробування, визначення твердості, металографічний аналіз),

парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (п.9 додатку 3 Порядку);

-   трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 оС, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива (п.10 додатку 3 Порядку);

 -   вантажопідіймальні крани і машини, підйомники та колиски для підіймання працівників (п.11 додатку 3 Порядку);

-   технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазодобувної промисловості а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт (п.2 додатку 3 Порядку);

-   гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості (п.4 додатку 3 Порядку);

-   устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання (п.5 додатку 3 Порядку);

-   технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів (п.6 додатку 3 Порядку);

-   обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі (п.7 додатку 3 Порядку);

-   устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), (п.8 додатку 3 Порядку);

-   ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери   (п.11 додатку 3 Порядку);

-   технологічне обладнання з переробки природного каменю (п.2 Додатку 7 Порядку);

-   ковальсько-пресове устатковання (п.3 додатку 7 Порядку);

-   атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні), (п.4 додатку 7 Порядку);

-   технологічні транспортні засоби (п.5 додатку 7 Порядку).

  

Ціни на наші послуги уточнюйте за телефонами, вказаними в контактах.

  

Головний інженер ТОВ "УТЦ" Віталій Федорович,

МТС моб. 0509961688, 

Київстар моб. 0673677709. 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові слова для пошуку

Перелік фізико-механічних послуг, що надаються лабораторією контролю і випробувань ТОВ «Учбово-технічний центр»:

• випробування твердості по Роквел, Бринелю Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.

• механічне випробування на розтягування з визначенням межі текучості, межі міцності, відносного подовження, відносного звуження σ0,2, σв, δ, Ψ при нормальних і підвищених температурах Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Вже місто, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.

• випробування ударної в'язкості (ударного вигину) маятникових копром при зниженій і кімнатній температурах Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано -Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.

• випробування ударної в'язкості (ударного вигину) при зниженій і кімнатній температурах Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.

• механічні випробування на стискання сплющування Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.

• механічне визначення кордону витривалості Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.металлографіческіе випробування металографія мікроструктури 500х і макроструктури 100х;

• механічні випробування на статичний розтяг, сплющення зварних з'єднань із сталевих труб Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.

• механічне випробування зварних з'єднань з поліетиленових труб на розтяг, сплющення, на відрив Маріуполь Краматорськ Артемівськ Бахмут Дружківка Авдіївка Красноармійськ Покровськ Добропілля Курахово Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Дніпро Суми Полтава Чернігів Київ Черкаси Кіровоград Кропивницьк Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано -Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна, код ЄДРПОУ 38357085.

 

Создание сайтов Crazy Brush
Яндекс.Метрика