Технічне діагностування

Лабораторія контролю

 

ТОВ «Учбово-технічний центр» проводить експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд, гідровипробування, паспортизацію, оцінку технічного стану - машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 - технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;

 - технологічне устатковання металургійної галузі, хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової та ефіроолійної галузях промисловості,  хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів; 

- Об'єктів котлонагляду: • парові і водогрійні котли, • судини працюють під тиском, • трубопроводи пари і гарячої води.
  - Вантажопідіймальних споруд: • вантажопідіймальні крани і машини: (мостові, стрілові, самохідні, козлові, баштові, залізничні, талі), • підйомники всіх типів - експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд, ТО, ПТО, паспортизація, оцінка технічного стану. 

Обстеження будівель та споруд (димових труб) з визначенням їх фактичного технічного стану і видачею звітів про їх технічний стан та складанням паспортів технічного стану;

- обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

- устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), (п.1 додатку 3 Порядку).

Технічне діагностування обладнання дозволяє своєчасно виявити проблеми в обладнанні і вжити заходів до їх усунення.

Діагностичні роботи включають в себе профілактичний огляд устаткування і виявлення можливих дефектів (або необхідності регулювання) вузлів і механізмів устаткування. Разові діагностичні роботи проводяться за фактом несправності. Періодичні Діагностичні роботи за графіком дозволяють запобігти поломку обладнання і продовжити його термін служби.

Технічне опосвідчення (укр. технічний огляд –Постанова Кабінету міністрів України від 26.05.2004 р., № 687) – комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких визначено організаційно-методичними документами і проводяться у строки та у випадках, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.
Види технічного огляду (ТО): 
Повне ТО - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки.
Часткове ТО - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється використанням органолептичних методів.
Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам.
Первинного ТО підлягає устатковання перед введенням його в експлуатацію.
Періодичний (черговий) і позачерговий ТО проводиться в терміни, встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

Неруйнівний контроль - комплекс властивостей і методів об'єктів, при яких руйнування об'єкта дослідження не потрібно. Тобто об'єкт дослідження повністю зберігає свої властивості і продовжує використовуватися за призначенням.

 Неруйнівний контроль необхідний для перевірки стану, для контролю за якістю і певними параметрами продукції або власності. Об'єкти для неруйнівного контролю надзвичайно різноманітні

ТОВ "Учбово-технічний центр" виконує роботи з контролю якості об'єктів, піднаглядових Держпраці України. Контроль якості виконується як неруйнівними методами, які не стосуються фізичних властивостей випробовуваних об'єктів, так і руйнівними методами, при виконанні яких випробовуваний зразок піддається механічному руйнуванню.
Лабораторія контролю і випробувань ТОВ «Учбово-технічний центр» виконує неруйнівний і руйнівний контроль наступними методами:
• Рентгенографічний (RT)
• Ультразвуковий (UT)
• Магнітопорошковий (МТ)
• Капілярний (PT)
• Візуально-оптичний (VT)
• Вимірювання твердості
• Гідравлічні і пневматичні випробування
• Механічні випробування металу і зварних швів
• Металографічні дослідження металу і зварних швів
Сертифіковані фахівці II рівня кваліфікації (згідно з вимогами ISO 9712:2012 та
 НПАОП 0.00-1.63-13) проведуть якісний контроль і дадуть об'єктивну оцінку якості випробовуваного об'єкта.
До механічних випробувань, що проводяться ТОВ «Учбово-технічний центр», відносяться випробування на статичний розтяг, вигин і стиснення зварних з'єднань елементів сталевих труб, листового металу та арматури (згідно з
ДСТУ EN 10002-1:2006; ДСТУ ISO 9016:2008; ГОСТ 25.503-97),
а також статичний розрив поліетиленових трубопроводів зварених встик і перевірка якості терморезисторного зварювання поліетиленових труб методом сплющивания (згідно ДБН В.2.5-41:2009).
Лабораторія контролю і випробувань ТОВ «Учбово-технічний центр» проводить неруйнівний і руйнівний контроль наступного обладнання:
• Котли парові та водогрійні;
• Судини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа;
• Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 °С;
• Підіймальні споруди: грузоподъмные крани, підйомники, ліфти, ескалатори
• Технологічне обладнання основного виробництва: хімічної, нафтохімічної, біохімічної, нафтогазопереробної промисловості; металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефірної, хлор і амиакодобывающих виробництв.
• Будівельні несучі та огороджувальні металоконструкції.
• Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним газом у тому числі поліетиленові газопроводи.

Ціни уточнюйте за телефонами, вказаними в контактах.
Можливий виїзд спеціалістів в будь-яке місто України.

 

Головний інженер ТОВ "УТЦ" Віталій Федорович,

МТС моб. 0509961688,

 Київстар моб. 0673677709

 

 

Перелік, діючих НД 2019 г. натомість скасованих

 

1. ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (EN 10002-1:2001, IDT)

  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=60342

 

2. ГОСТ 25.503-97 Розрахунки і випробування на міцність. Методи механічних

 випробувань металів. Метод випробування на стиск

  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=72115

 

3. ДСТУ ISO 5817:2016 Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів (ISO 5817:2014, IDT)

  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65291

 

4. ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з`єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з`єднань (EN 12517:1998, IDТ)

  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75813

 

5. ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (СТ СЭВ 2837-81)

  http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=69751

 

6. СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005 Ультразвуковой контроль сварных соединений элементов котлов, трубопроводов и сосудов (рус)

  http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=61602

 

7. ДСТУ EN 13480-5:2018 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 5. Контроль и испытания (EN 13480-5:2017, IDT)

  http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=79919

 

8. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

  http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=4062

 

9. ДСТУ ISO 15607:2008 Технические условия и аттестация технологии сварки металлических материалов. Общие правила (ISO 15607:2003, IDT)

  http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=68812

 

10. ДСТУ ISO 9016:2008 Испытания сварных соединений металлических материалов разрушающие. Испытания на ударный изгиб. Расположение образца для испытаний, надреза на образцах, протокол испытаний (ISO 9016:2001, IDТ)

  http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=60922

 

- отменен СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции - отменен

 

- отменен СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции - отменен

 

 

 

 

Ключові слова для пошуку:
діагностика котлів Маріуполь, діагностика котлів Красноармійськ,
діагностика котлів Добропілля Курахове Димитров,
діагностика котлів Авдіївка, діагностика котлів Дружківка,
діагностика котлів Краматорськ, діагностика котлів Слов'янськ,
діагностика котлів Артемівськ, діагностика котлів Бердянськ,
діагностика котлів Запоріжжя, діагностика котлів Харків,
діагностика котлів Дніпропетровськ, діагностика котлів Суми,
діагностика котлів Полтава, діагностика котлів Чернігів,
діагностика котлів Київ, діагностика котлів Черкаси,
діагностика котлів Кіровоград, діагностика котлів Миколаїв,
діагностика котлів Херсон, діагностика котлів Одеса,
діагностика котлів Вінниця, діагностика котлів Житомир,
діагностика котлів Рівне, діагностика котлів Хмельницький,
діагностика котлів Тернопіль, діагностика котлів Луцьк,
діагностика котлів Чернівці, діагностика котлів Івано-Франківськ,
діагностика котлів Львів, діагностика котлів Ужгород,
діагностика котлів Кривий Ріг, діагностика котлів Кривий Ріг,
діагностика котлів Україна,
технічне опосвідчення котлів Маріуполь, технічне опосвідчення котлів Красноармійськ,
технічне опосвідчення котлів Добропілля Курахове Димитров
технічне опосвідчення котлів Авдіївка, технічне опосвідчення котлів Дружківка,
технічне опосвідчення котлів Краматорськ, технічне опосвідчення котлів Слов'янськ,
технічне опосвідчення котлів Артемівськ, технічне опосвідчення котлів Бердянськ,
технічне опосвідчення котлів Запоріжжя, технічне опосвідчення котлів Харків,
технічне опосвідчення котлів Дніпропетровськ, технічне опосвідчення котлів Суми,
технічне опосвідчення котлів Полтава, технічне опосвідчення котлів Чернігів,
технічне опосвідчення котлів Київ, технічне опосвідчення котлів Черкаси,
технічне опосвідчення котлів Кіровоград, технічне опосвідчення котлів Миколаїв,
технічне опосвідчення котлів Херсон, технічне опосвідчення котлів Одеса,
технічне опосвідчення котлів Вінниця, технічне опосвідчення котлів Житомир,
технічне опосвідчення котлів Рівне, технічне опосвідчення котлів Хмельницький,
технічне опосвідчення котлів Тернопіль, технічне опосвідчення котлів Луцьк,
технічне опосвідчення котлів Чернівці, технічне опосвідчення котлів Івано-Франківськ,
технічне опосвідчення котлів Львів, технічне опосвідчення котлів Ужгород,
технічне опосвідчення котлів Кривий Ріг, технічне опосвідчення котлів Україна,
діагностика кранів Маріуполь, діагностика кранів Красноармійськ, діагностика кранів Авдіївка,
діагностика кранів Дружківка, діагностика кранів Краматорськ, діагностика кранів Слов'янськ,
діагностика кранів Добропілля Курахове Димитров,
діагностика кранів Артемівськ, діагностика кранів Бердянськ, діагностика кранів Запоріжжя,
діагностика кранів Харків, діагностика кранів Дніпропетровськ, діагностика кранів Суми,
діагностика кранів Полтава, діагностика кранів Чернігів, діагностика кранів Київ,
діагностика кранів Черкаси, діагностика кранів Кіровоград, діагностика кранів Миколаїв,
діагностика кранів Херсон, діагностика кран
ів Одеса, діагностика кранів Вінниця,
діагностика кранів Житомир, діагностика кранів Рівне, діагностика кранів Хмельницький,
діагностика кранів Тернопіль, діагностика кранів Луцьк, діагностика кранів Чернівці,
діагностика кранів Івано-Франківськ, діагностика кранів Львів,
діагностика кранів Ужгород, діагностика кранів Кривий Ріг,
діагностика кранів Україна,
технічний огляд кранів Маріуполь,
технічний огляд кранів Красноармійськ,
технічний огляд кранів Авдіївка,
технічний огляд кранів Дружківка,
технічний огляд кранів Краматорськ,
технічний огляд кранів Слов'янськ,
технічний огляд кранів Артемівськ,

 

технічний огляд кранів Бердянськ,
технічний огляд кранів Запоріжжя,
технічний огляд кранів Харків,
технічний огляд кранів Дніпропетровськ,
технічний огляд кранів Суми,
технічний огляд кранів Полтава,
технічний огляд кранів Чернігів,
технічний огляд кранів Київ,
технічний огляд кранів Черкаси,
технічний огляд кранів Кіровоград,
технічний огляд кранів Миколаїв,
технічний огляд кранів Херсон,
технічне огляд кранів Одеса,
технічний огляд кранів Вінниця,
технічний огляд кранів Житомир,
технічний огляд кранів Рівне,
технічний огляд кранів Хмельницький,
технічний огляд кранів Тернопіль,
технічний огляд кранів Луцьк,
технічний огляд кранів Чернівці,
технічний огляд кранів Івано-Франківськ,
технічний огляд кранів Львів,
технічний огляд кранів Ужгород,
технічний огляд кранів Кривий Ріг,
технічне огляд кранів Україна,
діагностика посудин Маріуполь, діагностика посудин Красноармійськ,
діагностика посудин Авдіївка, діагностика посудин Дружківка,
діагностика посудин Краматорськ, діагностика посудин Слов'янськ,
діагностика посудин Артемівськ, діагностика посудин Бердянськ,
діагностика посудин Запоріжжя, діагностика посудин Харків,
діагностика посудин Дніпропетровськ, діагностика посудин Суми,
діагностика посудин Полтава, діагностика посудин Чернігів,
діагностика посудин Київ, діагностика посудин Черкаси,
діагностика посудин Кіровоград, діагностика посудин Миколаїв,
діагностика посудин Херсон, діагностика посудин Одеса,
діагностика посудин Вінниця, діагностика посудин Житомир,
діагностика посудин Рівне, діагностика посудин Хмельницький,
діагностика посудин Тернопіль, діагностика посудин Луцьк,
діагностика посудин Чернівці, діагностика посудин Івано-Франківськ,
діагностика посудин Львів, діагностика посудин Ужгород,
діагностика посудин Кривий Ріг, діагностика посудин Україна,
технічне опосвідчення посудин Маріуполь,
технічне опосвідчення посудин Красноармійськ,
технічне опосвідчення посудин Авдіївка,
технічне опосвідчення судин Дружківка,
технічне опосвідчення посудин Краматорськ,
технічне опосвідчення посудин Слов'янськ,
технічне опосвідчення посудин Артемівськ,
технічне опосвідчення посудин Бердянськ,
технічне опосвідчення посудин Запоріжжя,
технічне опосвідчення посудин Харків,
технічне опосвідчення посудин Дніпропетровськ,
технічне опосвідчення посудин Суми,
технічне опосвідчення посудин Полтава,
технічне опосвідчення посудин Чернігів,
технічне опосвідчення посудин Київ,
технічне огляд судин Черкаси,
технічне опосвідчення посудин Кіровоград,
технічне опосвідчення посудин Миколаїв,
технічне опосвідчення посудин Херсон,
технічне опосвідчення посудин Одеса,
технічне опосвідчення посудин Вінниця,
технічне опосвідчення посудин Житомир,
технічне опосвідчення посудин Рівне,
технічне опосвідчення посудин Хмельницький,
технічне опосвідчення посудин Тернопіль,
технічне опосвідчення посудин Луцьк,
технічне опосвідчення посудин Чернівці,
технічне огляд судин Івано-Франківськ,
технічне опосвідчення посудин Львів,
технічне опосвідчення посудин Ужгород,
технічне опосвідчення посудин Кривий Ріг,
технічне опосвідчення посудин Україна,
діагностика трубопроводів Маріуполь, діагностика трубопроводів Красноармійськ,
діагностика трубопроводів Краматорськ, діагностика трубопроводів Авдіївка,
діагностика трубопроводів Добропілля Курахове Димитров,
діагностика трубопроводів Дружківка, діагностика трубопроводів Краматорськ,
діагностика трубопроводів Слов'янськ, діагностика трубопроводів Артемівськ,
діагностика трубопроводів Бердянськ, діагностика трубопроводів Запоріжжя,
діагностика трубопроводів Харків, діагностика трубопроводів Дніпропетровськ,
діагностика трубопроводів Суми, діагностика трубопроводів Полтава,
діагностика трубопроводів Чернігів, діагностика трубопроводів Київ,
діагностика трубопроводів Черкаси, діагностика трубопроводів Кіровоград,
діагностика трубопроводів Миколаїв, діагностика трубопроводів Херсон,
діагностика трубопроводів Одеса, діагностика трубопроводів Вінниця,
діагностика трубопроводів Житомир, діагностика трубопроводів Рівне,
діагностика трубопроводів Хмельницький, діагностика трубопроводів Тернопіль,
діагностика трубопроводів Луцьк, діагностика трубопроводів Чернівці,
діагностика трубопроводів Івано-Франківськ, діагностика трубопроводів Львів,
діагностика трубопроводів Ужгород, діагностика трубопроводів Кривий Ріг,
діагностика трубопроводів Україна,
технічне опосвідчення трубопроводів Маріуполь,
технічне опосвідчення трубопроводів Красноармійськ,
технічне опосвідчення трубопроводів Авдіївка,
технічне опосвідчення трубопроводів Дружківка,
технічне опосвідчення трубопроводів Краматорськ,
технічне опосвідчення трубопроводів Слов'янськ,
технічне опосвідчення трубопроводів Артемівськ,
технічне опосвідчення трубопроводів Бердянськ,
технічне опосвідчення трубопроводів Запоріжжя,
технічне опосвідчення трубопроводів Харків,
технічне опосвідчення трубопроводів Дніпропетровськ,
технічне опосвідчення трубопроводів Суми,
технічне опосвідчення трубопроводів Полтава,
технічне опосвідчення трубопроводів Чернігів,
технічне опосвідчення трубопроводів Київ,
технічне огляд трубопроводів Черкаси,
технічне опосвідчення трубопроводів Кіровоград,
технічне опосвідчення трубопроводів Миколаїв,
технічне опосвідчення трубопроводів Херсон,
технічне опосвідчення трубопроводів Одеса,
технічне опосвідчення трубопроводів Вінниця,
технічне опосвідчення трубопроводів Житомир,
технічне опосвідчення трубопроводів Рівне,
технічне опосвідчення трубопроводів Хмельницький,
технічне опосвідчення трубопроводів Тернопіль,
технічне опосвідчення трубопроводів Луцьк,
технічне опосвідчення трубопроводів Чернівці,
технічне опосвідчення трубопроводів Івано-Франківськ,
технічне опосвідчення трубопроводів Львів,
технічне опосвідчення трубопроводів Ужгород,
технічне опосвідчення трубопроводів Кривий Ріг,
технічне опосвідчення трубопроводів Україна,
діагностика підйомників Маріуполь, діагностика підйомників Красноармійськ,

діагностика підйомників Краматорськ, діагностика підйомників Авдіївка,
діагностика підйомників Дружківка, діагностика підйомників Краматорськ,
діагностика підйомників Слов'янськ, діагностика підйомників Артемівськ,
діагностика підйомників Бердянськ, діагностика підйомників Запоріжжя,
діагностика підйомників Харків, діагностика підйомників Дніпропетровськ,
діагностика підйомників Суми, діагностика підйомників Полтава,
діагностика підйомників Чернігів, діагностика підйомників Київ,
діагностика підйомників Черкаси, діагностика підйомників Кіровоград,
діагностика підйомників Миколаїв, діагностика підйомників Херсон,
діагностика підйомників Одеса, діагностика підйомників Вінниця,
діагностика підйомників Житомир, діагностика підйомників Рівне,
діагностика підйомників Хмельницький, діагностика підйомників Тернопіль,
діагностика підйомників Луцьк, діагностика підйомників Чернівці,
діагностика підйомників Івано-Франківськ, діагностика підйомників Львів,
діагностика підйомників Ужгород, діагностика підйомників Кривий Ріг,
діагностика підйомників Україна,
технічний огляд підйомників Маріуполь,
технічний огляд підйомників Красноармійськ,
технічне огляд підйомників Авдіївка,
технічний огляд підйомників Дружківка,
технічний огляд підйомників Краматорськ,
технічний огляд підйомників Слов'янськ,
технічний огляд підйомників Артемівськ,
технічний огляд підйомників Добропілля Курахове Димитров,
технічний огляд підйомників Бердянськ,
технічний огляд підйомників Запоріжжя,
технічний огляд підйомників Харків,
технічний огляд підйомників Дніпропетровськ,
технічне опосвідчення підйомників Суми,
технічний огляд підйомників Полтава,
технічний огляд підйомників Чернігів,
технічний огляд підйомників Київ,
технічний огляд підйомників Черкаси,
технічний огляд підйомників Кіровоград,
технічний огляд підйомників Миколаїв,
технічний огляд підйомників Херсон,
технічний огляд підйомників Одеса,
технічний огляд підйомників Вінниця,
технічний огляд підйомників Житомир,
технічний огляд підйомників Рівне,
технічний огляд підйомників Хмельницький,
технічний огляд підйомників Тернопіль,
технічний огляд підйомників Луцьк,
технічний огляд підйомників Чернівці,
технічний огляд підйомників Івано-Франківськ,
технічний огляд підйомників Львів,
технічний огляд підйомників Ужгород,
технічний огляд підйомників Кривий Ріг,
технічний огляд підйомників Україна.


Ключові слова для пошуку:

атестація зварників Маріуполь, курси зварників Маріуполь,
атестація зварників Краматорськ, курси зварників Краматорськ,
атестація зварників Артемівськ, курси зварників Артемівськ,
атестація зварників Костянтинівка, курси зварників Костянтинівка,
атестація зварників Дружківка, курси зварників Дружківка,
атестація зварників Авдіївка, курси зварників Авдіївка,
атестація зварників Волноваха, курси зварників Волноваха,
атестація зварників Слов'янськ, курси зварників Слов'янськ,
атестація зварників Красноармійськ, курси зварників Красноармійськ,
атестація зварників Курахове, курси зварників Курахове,
атестація зварників Добропілля, курси зварників Добропілля,
атестація зварників Димитров, курси зварників Димитров,
атестація зварників Бердянськ, курси зварників Бердянськ,
атестація зварників Запоріжжя, курси зварників Запоріжжя,
атестація зварників Харків, курси зварників Харків,
атестація зварників Дніпропетровськ, курси зварників Дніпропетровськ,
атестація зварників Суми, курси зварників Суми,
атестація зварників Полтава, курси зварників Полтава,
атестація зварників Чернігів, курси зварників Чернігів,
атестація зварників Київ, курси зварників Київ,
атестація зварників Черкаси, курси зварників Черкаси,
атестація зварників Кіровоград, курси зварників Кіровоград,
атестація зварників Миколаїв, курси зварників Миколаїв,
атестація зварників Херсон, курси зварників Херсон,
атестація зварників Одеса, курси зварників Одеса,
атестація зварників Житомир, курси зварників Житомир,
атестація зварників Вінниця, курси зварників Вінниця,
атестація зварників Рівне, курси зварників Рівне,
атестація зварників Хмельницький, курси зварників Хмельницький,
атестація зварників Луцьк, курси зварників Луцьк,
атестація зварників Тернопіль, курси зварників Тернопіль,
атестація зварників Львів, курси зварників Львів,
атестація зварників Івано-Франківськ, курси зварників Івано-Франківськ,
атестація зварників Чернівці, курси зварників Чернівці,
атестація зварників Ужгород, курси зварників Ужгород,
атестація зварників Кривий Ріг, курси зварників Кривий Ріг,
атестація зварників Україна, курси зварників Україна.
Рентгенографічний контроль, рентген швів, зварних стиків, зварених з'єднань газопроводів трубопроводів металоконструкцій посудин технологічного обладнання Маріуполь Краматорськ Артемівськ Дружківка Авдіївка Красноармійськ Добропілля Курахове Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Суми Полтава Чернігів Черкаси Київ Кіровоград Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна.
Ультразвуковий контроль швів, зварних стиків, зварених з'єднань газопроводів трубопроводів металоконструкцій посудин технологічного обладнання Маріуполь Краматорськ Артемівськ Дружківка Авдіївка Красноармійськ Добропілля Курахове Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Суми Полтава Чернігів Черкаси Київ Кіровоград Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна.
Магнітопорошковий контроль швів, зварних стиків, зварених з'єднань газопроводів трубопроводів металоконструкцій посудин технологічного обладнання Маріуполь Краматорськ Артемівськ Дружківка Авдіївка Красноармійськ Добропілля Курахове Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Суми Полтава Чернігів Черкаси Київ Кіровоград Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна.
Капілярний контроль швів газопроводів трубопроводів металоконструкцій посудин технологічного обладнання Маріуполь Краматорськ Артемівськ Дружківка Авдіївка Красноармійськ Добропілля Курахове Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Суми Полтава Чернігів Черкаси Київ Кіровоград Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна.
Візуально-оптичний контроль швів, зварних стиків, зварених з'єднань газопроводів трубопроводів металоконструкцій посудин технологічного обладнання Маріуполь Покровськ Мирноград Бахмут Краматорськ Артемівськ Дружківка Авдіївка Красноармійськ Добропілля Курахове Димитров Костянтинівка Бердянськ Запоріжжя Харків Дніпропетровськ Суми Полтава Чернігів Черкаси Київ Кіровоград Миколаїв Херсон Одеса Вінниця Житомир Рівне Хмельницький Тернопіль Луцьк Чернівці Івано-Франківськ Львів Ужгород, Кривий Ріг, Україна.

 

Создание сайтов Crazy Brush
Яндекс.Метрика